Обща характеристика на минералните извори в България

В България има над 225 находища на минерални извори. Техният общ дебит е над 5000 литра на секунда. Условно находищата на минерални извори в България са разделени по местоположение. В Северна България има приблизително 77 такива, с по-голяма дълбочина и се добиват със сондажи. Изворите там са предимно студени. В тази част на страаната добивът е чрез сондаж 57 и извори 20.

В Южна България съществуват около 148 находища.В тази част на страната находищата са по-близо до повърхността, предимно топли и горещи. Преобладават хиипертермалните води, предимно в долините на реките Струма и Места. Разпространени са и в северното подножие на Западните Родопи. Доказано е че най-горещият минерален извор в България е този в Сапарева Баня с температурата от 101,4 градуса или така наречената пренагрята вода.

Смята се че общият годишен обем на запасите от минерални води е 109 млн. кубични метра, от които само 50% се използват за различни цели. Според температурата водите са 3 вида:

  • Студени който са до 37 градуса – каквато е температурата на човек.
  • Топли, когато температурата е от 37 до 60 градуса.
  • Горещи, когато температурата е над 60 градуса. Преобладават чрез сондаж – 57 и във вид на извори – 20.
  • По химичен състав. По тези показатели минералните води се делят на:
  • Слабо минерализирани до 2 g/l;
  • Умерено минерализирани от 2 до 15 g/l;
  • Силно минерализирани от 15 -до 30 g/l;
  • Разсолни от 30 до 60 g/l
  • Силно разсолни над 60 g/l.

Според химичния си състав минералните води се делят на безбалнеологични съставки, сулфидни, радонови, сулфатни, хидрокарбонатни, хлоридни и въглекисели.

Лечебните качества на минералните води в България са били познати на хората още от най-дълбока древност.
Минерални води в България са средно и силноминерализирани. Полезни са при бъбречно-урологични, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни заболявания.

Публикувано в Полезно
Поръчай по телефон