Почистване на диспенсъра от клиента

Поддържането хигиено на външния вид на диспенсъра е задължение на клиента/собсвеника/ затова:

Каптажна тавичка

1. Измийте я с разтвор на миещ препарат (напр. 70% етилов алкохол който може да се закупи от всяка аптека);
2. Изплакнете я и я подсушете преди да я поставите отново на диспенсъра;
3. Не използвайте агресивни препарати.

Външни повърхности
1. Изключете диспенсъра от електрозахранването преди да го почистите;
2. Почистете Външни повърхности на диспенсъра с миещ препарат (напр. 70% етилов алкохол който може да се закупи от всяка аптека);
3. Не впръсквайте вода или препарат директно върху диспенсъра – използвайте напоена с разтвора мека кърпа или салфетка за еднократна употреба;
4. Подсушете напълно диспенсъра след почистване;
5. Не използвайте белина, абразивни материали и препарати или други агресивни вещества за почистване

Публикувано в Полезно
Поръчай по телефон